TC İçişleri Bakanlığı
 
  • MİSYON
 
İçişleri Bakanlığı; temel hak ve hürriyetleri esas alarak iç güvenlik, sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlama, etkili sınır yönetimi ve göç politikalarını oluşturma, kamu hizmetlerinin koordinasyonu ile etkin il ve ilçe yönetimini tesis etme, mahalli idarelerin hizmet standartlarını yükseltme, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini sunma ve sivil toplumu destekleme görevlerini insan odaklı olarak ifa eder.
 
  • VİZYON
 
Gününden ve Geleceğinden Emin Türkiye.
 
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 
 
  • MİSYON
 
İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatı ile valilik ve kaymakamlıklara idari ve mali konularda destek hizmeti vermek, hükümet konaklarının yapım, bakım ve onarımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 
  • VİZYON
 
Bilim ve teknolojinin farkında olan, değişime ve gelişime açık, yükümlü olduğu görevleri yerine getirmede hizmeti temel ihtiyaç kabul eden, kendini sorgulayan, etkili ve nitelikli hizmet sunmak.