2016 Yılı Yatırım Programı Detay Projeleri
 
Bakanlığımız 2016 Yılı Yatırım Programında yer alan toplulaştırılmış projelerden olan, 1985K010190 proje numaralı “Muhtelif Hükümet Konağı ve Blok İlavesi (91+20 adet)”, “2014K010510 proje numaralı “Yeni İlçe Hükümet Konakları Yapımı (26 adet)”, 2016G000260 proje numaralı “Vali Konağı (Uşak)”, 2016G000270 proje numaralı “Kaymakam Evi (10 adet)” ve 2016K010330 proje numaralı “Muhtelif İşler” projelerinin, “2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı”nın 5 inci maddesi gereğince, ek listede belirtilen şekilde detay projelere ayrılmalarına ilişkin Bakan Onayı alınmıştır.
 
  1. Bakan Onayı
  2. Muhtelif Hükümet Konağı ve Blok İlavesi
  3. Yeni İlçe Hükümet Konakları
  4. Vali Konağı ve Kaymakam Evleri
  5. Muhtelif İşler