2017 Yılı Yatırım Programı Detay Projeleri
 
Bakanlığımız 2017 Yılı Yatırım Programında yer alan toplulaştırılmış projelerden, 1985K010190 proje numaralı “Muhtelif Hükümet Konağı ve Blok İlavesi”, 2014K010510 proje numaralı “Yeni İlçe Hükümet Konakları Yapımı”, 2017G000280 proje numaralı “Vali Konağı”, 2017G000290 proje numaralı “Kaymakam Evi” ve 2017K010380 proje numaralı “Muhtelif İşler” projelerinin “2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı”nın 5 inci maddesi gereğince detay projelere ayrılmalarına ilişkin Bakan Onayı alınmıştır.
 
  1. Bakan Onayı
  2. Usul ve Esaslar
  3. Muhtelif Hükümet Konağı ve Blok İlavesi
  4. Yeni İlçe Hükümet Konakları Yapımı
  5. Vali Konağı ve Kaymakam Evi Yapımı
  6. Muhtelif İşler